เมนทอสกับน้ำอัดลม ทำปฏิกิริยากันจริงหรือไม่???

(1/2) > >>

goldcup:
เมนทอสกับน้ำอัดลม ทำปฏิกิริยากันจริงหรือไม่???
http://s8.yousendit.com/d.aspx?id=3P7QJELAQXHSC0A7JA7QIKMO0Q

ถ้าเป็นจริงเกิดจากปฏิกิริยาอะไร แล้วกระเพาะจะทนได้ไหม

ท่านใดทดลองแล้วมาบอกมั่งครับ  จะจริงหรือเปล่า ;D ;D ;D ;D ;D"Thank You" from 1 Member

top45:
พุ่งอย่างกับ ขุดเจอบ่อน้ำมันยังไงยังงั้นเลยแฮะ.... ;D

goldcup:
 ;D ;Dเฮีย top ลองเองหรือยัง  หรือว่าดูใน clip vdo ครับ ;D ;D

top45:
ไม่กล้าลอง เสียดายเป๊บซี่....555555.... ;D

goldcup:
บทสรุปครับ Mentos + Soda = Explosion
Status: True
 Given the urban legend about kids eating pop rocks and soda, and then having their stomachs explode, I wouldn't have believed that mixing Mentos and soda could cause such a violent reaction. But after watching the video posted on WLTX's website, I do. (You need Windows Media Player to view it, and I had to click the "Trouble Viewing" button to make it work.) To summarize what the video shows, three Mentos are dropped into a bottle of soda, causing a geyser of soda to shoot up about three or four feet high out of the bottle. This really makes me wonder what would happen if you drank a can of soda and then downed a pack of Mentos. Personally I'm not planning to find out. I'm sure it wouldn't kill you, but I imagine it would fizz up into your throat and nose. WLTX provides this scientific explanation for the phenomenon:

Mentos contains a chemical known as ARABIC GUM (this is the ingredient that makes the mint "chewy"). This ingredient causes the surface tension of the water molecules to break even more easily, releasing more carbon dioxide gas at an astounding rate! .....The gas causes pressure to rapidly build inside the bottle which thrusts the soda upwards in a wonderful fountain-like BLAST!

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป