เพลง "ธรรมะผลิบาน" - ท่าน ว.วชิรเมธี

(1/2) > >>

₡a$i₦o €Gold₦oMic:
     ในเทศกาลวิสาขบูชา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) ได้ประพันธ์เพลงเตือนสติ

คนไทยในชื่อ "ธรรมะผลิบาน" เพื่อกระตุ้นคนไทยให้เลิกเห็นแก่ตัว แต่ให้หันมาเห็นแก่ส่วนรวมให้มากขึ้น และยกย่องเชิดชูธรรมให้เป็นหลักชัย ของแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อจะได้ก้าวข้ามความรุนแรงอย่างยั่งยืน โดยไม่มีการชี้หน้ากล่าวโทษซึ่งกันและกันอีกต่อไป


            เพลง "ธรรมะผลิบาน" ประพันธ์โดย  ท่าน ว.วชิรเมธี ขับร้องโดยคุณผุสชา โทณะวณิก  แต่งทำนองโดยคุณธเนส  สุขวัฒน์  เชิญดาวน์โหลดไปฟังได้ฟรี
http://www.dhammatoday.com/download/dhamma320kb.mp3จากเวป  http://www.dhammatoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1179:2010-05-27-06-47-02&catid=108:2009-10-07-10-01-09&Itemid=116&lang=th"Thank You" from 1 Member

pooktee:
 <TKS2 <TKS2 <TKS2 บวกหนึ่งให้ท่านค้างคาวค่ะ :-[ :-[ :-[

tigerroad197:
+1/465 ให้ คุณ  CasiNo eGoldnomiC ครับ

ขอบคุณมาก ๆ ครับ

 <TKS1  <TKS1  <TKS1

★ⓅⒽⓄⒺⓃⒾⓍ★:
:-[  :-[  <TKS2 <TKS2

วิสาขบูชาชำระจิตชักชวนคนไทยหันมาคิดดีทำดี

"ว.วชิรเมธี" แนะคนไทยน้อมนำสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาปรับใช้ในชีวิต หลังบ้านเมืองผจญเหตุการณ์จลาจล-กลียุค เผยแต่งเพลง "ธรรมะผลิบาน" ที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีธรรม กระตุกสถาบันพระสงฆ์ต้องปฏิรูปบทบาทเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา นำพาประเทศชาติพ้นวิกฤติ
     พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม ขอให้พุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศบูชาพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนาคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติทรงตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นยอดคนของโลก พวกเราชาวพุทธทั้งหลายจะต้องเจริญรอยตามพระองค์ อย่าเป็นคนรกโลก อย่าทำลายประเทศชาติและโกงกินแผ่นดิน ข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือ อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ ทุกคนควรที่จะบรรลุสัจธรรมข้อนี้ให้ได้ตามพระพุทธเจ้า และเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว แต่ยังทรงทิ้งความดีไว้มากมาย เราทุกคนควรทำความดีฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเฉกเช่นพระพุทธเจ้า
     "ดังนั้น ในวันวิสาขบูชาจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนไทยที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับคืนสู่ความสงบสุข ด้วยการน้อมนำคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติให้เกิดผลจริง เราจึงจะได้ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง" พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี กล่าว
     พระนักคิดนักเขียนชื่อดังกล่าวอีกว่า ในยามที่สถาบันหลักของประเทศชาติสั่นคลอน สถาบันพระสงฆ์ควรที่จะเป็นความหวังของสังคมไทยในการช่วยคิด และชี้แนะหนทางไปสู่ความสงบสุขของบ้านเมือง หรือเป็นแสงสว่างแห่งปลายอุโมงค์ แต่จะเห็นได้ชัดเจนว่าพระสงฆ์กระแสหลักทุกวันนี้ตกอยู่ภายใต้ลัทธิพุทธพาณิชย์และไสยศาสตร์ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่สถาบันพระสงฆ์ต้องปฏิรูปบทบาทให้มีความเข้มแข็งทางสติปัญญา และกล้าที่จะลุกขึ้นมาเตือนสติผู้คนที่ถูกมอมเมาจนเกิดความคลุ้มคลั่ง และเผาบ้านเมืองจนเสียหายย่อยยับ
     "อาตมาของฝากคุณธรรมไว้ 3 ข้อไว้ให้ประชาชนคนไทยนำไปปฏิบัติในวันวิสาขบูชาคือ 1.ตื่นรู้ 2.ฟื้นฟู และ 3.สู่สมานฉันท์ เราคนไทยต้องตื่นขึ้นมาแล้วถามว่าเราควรพัฒนาประเทศชาติอย่างไร เพราะยิ่งพัฒนาประชาธิปไตย ก็ยิ่งทำให้เกิดเหตุการณ์มิคสัญญี-กลียุค ยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ก็ยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนถ่างกว้างมากขึ้น และยิ่งพัฒนาสังคม เรากลับทำให้คนสิ้นไร้จริยธรรมหนักข้อมากขึ้นทุกวัน"
     ถ้าคนไทยตื่นขึ้นมาจากความลุ่มหลงและมัวเมากิเลสตัณหา และก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยสติ หนึ่งคนที่ตายไปจะทำให้อีกหนึ่งล้านคนตื่น คนที่ตายไปแล้วถือเป็นกรรมเก่า และไม่ควรโทษว่าใครถูกผิด แต่ให้คิดว่าเราได้สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร ที่จะไม่ทำให้เหตุการณ์นี้ย้อนกลับมาสู่จุดเดิม
     ส่วนการฟื้นฟูก็คือ การนำสิ่งที่ดีของเมืองไทยกลับคืนมาเช่น สยามเมืองยิ้ม ความสามัคคีกลมเกลียวกัน และสันติสุขที่เคยมีอย่างยั่งยืน และการนำไปสู่สมานฉันท์ เราต้องเลิกพยาบาทอาฆาตแค้น ไม่โกรธเกลียด หรือชิงชัง ต่อว่า เลิกแบ่งแยกสี หยุดเอาชนะคะคาน ความเห็นแก่ตัว ทั้งนี้ ขอฝากไปยังนักการเมืองให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ไม่เอาความพ่ายแพ้ส่วนตัวมาผลักภาระให้ประเทศชาติ แต่ต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างความสมานฉันท์ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศเป็นฝ่ายชนะ
    
นอกจากนี้ พระมหาวุฒิชัยยังได้แต่งเนื้อเพลง "ธรรมะผลิบาน"
เพื่อเตือนสติสังคมไทยเนื่องในวันวิสาขบูชา ดังนี้

ขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
ขอให้เธอเบิกบาน ในธรรม
และขอให้เธอเบิกบาน กับการรับใช้เพื่อน้อมนำ ให้พระธรรม ชี้ทาง
ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีธรรม ที่ใดมีทุกข์ ที่นั่นมีทาง
ที่ใดมีเธอ ที่นั่นมีฉัน ที่ที่ธรรมะผลิบาน
     ดอกไม้ผลิบานบนผืนดิน ธรรมะผลิบานทั้งโลก
ฉันจะเผยแผ่ พระธรรมไปให้ไกล ขอเพียงเธอหันมา พระธรรมจะคลี่ห่มใจ
ดั่ง..ดวงดอกไม้ แห่งธรรมชูช่อไสว ผลิบาน..ตระการไปทั่วทั้งโลกา

โดยมีผุสชา โทณะวณิก เป็นผู้ขับร้อง
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอตคอม

   พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ท่ามกลางความแตกแยกและขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในสังคมไทย และเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง สถาบันพระสงฆ์ควรเป็นแกนหลักของสังคมไทย โดยใช้วิกฤติในครั้งนี้เป็นโอกาสแสดงธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนหันมาใส่ใจธรรมะ ลดละกิเลสในจิตใจและมีสติปัญญา พิธีกรรมที่จัดขึ้นในวันวิสาขบูชา มีเป้าหมายให้คนรวมตัวกันทำจิตใจให้สงบสุข และเริ่มต้นทำคุณงามความดี  
     "พระสงฆ์จะต้องตระหนักถึงบทบาทนี้ให้ชัดเจนว่า สิ่งที่ควรทำคือการมุ่งแสดงธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจว่าศัตรูที่แท้จริงของคนเราคือ กิเลสตัณหา ความโลภ โกรธและหลง เราทุกคนต้องเอาชนะหรือทำให้บรรเทาเบาบางลงไป อย่างไรก็ดี พระคุณเจ้า ป.อ.ปยุตโต เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ได้กล่าวถึงเหตุการณ์จลาจลในเมืองไทยว่า เป็นกรรมของคนไทยทำกันไว้เอง ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้กรรมกันเสียที" พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณกล่าว
     ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อวันวิสาขบูชา จำนวน 1,354 คน ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2553 สรุปว่า
     1.จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมา "วันวิสาขบูชา" ในปีนี้ สามารถช่วยให้ท่านคลายความทุกข์หรือกังวลได้หรือไม่ อันดับ 1 ตอบว่า
       ช่วยได้ 69.41% เพราะใช้วันดังกล่าวในการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ให้แก่ประเทศไทยและคนไทยทุกคน
     2.สิ่งที่ประชาชนตั้งใจจะทำในวันวิสาขบูชา อันดับ 1.ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ปล่อยนก ปล่อยปลา 42.29% และอันดับ 2.เข้าวัด ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักรักษาประเทศชาติ 19.28%  
     3.คำอธิษฐานที่ประชาชนอยากขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันดับ 1.ขอให้บ้านเมืองสงบสุขกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้ม 38.53% อันดับ 2.ขอให้ทุกคนรักใคร่ปรองดองกัน ไม่แตกแยก 31.46%
     4.ทำอย่างไรสังคมไทยจึงจะหันมาให้ความสนใจวันสำคัญทางศาสนามากขึ้น
         อันดับ 1.เริ่มจากการปลูกฝังภายในครอบครัว เช่น พาเด็กเข้าวัด ทำบุญ 33.67%
         อันดับ 2.ในช่วงที่คนไทยทุกคนต้องการสิ่งยึดเหนี่ยว  จิตใจพระสงฆ์ ควรออกมาเผยแผ่คำสอน หลักธรรมต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน 23.51%
         และอันดับ 3.รัฐบาลควรส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง 22.79%.


http://www.thaipost.net/x-cite/280510/22660

tigerroad197:
+1/232 ให้ คุณ Fenghuang ครับ

ขอบคุณมาก ๆ ครับ

 <TKS1  <TKS1  <TKS1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป