.. รวมสถานที่ปฎิบัติธรรมเพื่อเจริญสติ ทั่วประเทศ...

(1/1)

whiskydevil:
รวม สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อการเจริญสติกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ยุวพุทธิกสมาคมฯ กรุงเทพฯ โทร. 0-2413-1706, 805-0790-4
- ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ คลองสาม จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2986-6404 - 5
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
- วัดธรรมมงคล ซอยปุณณวิถี 20 ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ โทร. 0-2332-2826-7, 0-2741-7821-2
- วัดสนามใน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2429-2119, 0-2883-7251
- วัดปากน้ำภาษีเจริญ เลขที่ 8 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
- วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โทร. 0-2251-2315, 0-2252-5465
- สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร. 0-2441-9009, 0-2441-9012

ภาคเหนือ

- ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม www.thongsuk.org
- ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ www.dokmaiban.com
- วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๓-๑๔๑๕ และ ๐-๕๓๗๓-๓๑๒๙
- วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๘๑-๔๑๑๙
- วัดเชียงมั่น ถ.ราชภาคินัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (หลังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)
- วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
- วัดอุโมงค์ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐- ๕๓๒๗-๘๐๐๑
- วัดอนาลโย ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม จ.พะเยา โทร. ๐-๕๔๔๘-๒๒๒๖
- วัดเสลารัตนปัพพตาราม ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
- ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์ธรรมอาภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร. ๐-๕๕๒๖-๘๐๔๙
- วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ โทร: ๐๔๓-๘๒๖๘๖๙
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าธัมมาราม ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ โทร. ๐-๗๘๕๕-๗๘๔๒
- สำนักสงฆ์เขาวงกรต หมู่ 5 บ้านหนองผักบุ้ง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทร.วัด ๐๗-๑๘๒-๓๑๘๒

ภาคกลาง

- วัดป่าสุนันทวราราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-2321-6320
- วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑ http://www.jarun.org/v6/th/dhamma-course.html
- สถานปฏิบัติธรรมบ้านแสนสุข(กทม) www.baansangsuk.com/main01.html
- หมู่บ้านปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร ๐-๒๘๓๑๑๘๒๐-๓
- มูลนิธิพิสูจน์ธรรม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร ๐-๒๙๖๑๗๓๑๘ www.siripong.net
- วัดธรรมมงคล ถ.สุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๓๑๑ -๑๓๘๗
- วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ถ.พระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
- วัดบวรนิเวศวิหารราชมหาวิหาร โทร. ๐-๒๒๘๑-๒๘๓๑
- วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โทร. ๐-๒๖๕๘-๑๙๘๖
- วัดปากน้ำภาษีเจริญ โทร. ๐-๒๔๖๗-๐๘๑๑
- วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โทร. ๐-๒๓๑๘-๕๙๒๕-๗
- วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โทร. ๐-๒๕๒๑-๕๕๗๔
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๐๐๔
- วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๕๘๓-๙๙๙๓
- วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๕-๑๔๔๔
- วัดสังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๔๔๗-๐๗๙๙
- วัดหลวงพ่อสดธรรมยาการาม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร. ๐-๓๒๒๕-๓๓๕๒
- วัดอโศการาม เทศบาลบางปู ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. ๐-๒๓๙๕-๐๐๐๓
- วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) จ.อุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๓๙๑
- ธรรมสถาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้างๆมาบุญครอง
- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. ๐-๒๘๐๕-๐๗๙๐ www.ybat.org
- เสถียรธรรมสถาน โทร. ๐-๒๕๐๙-๐๐๘๕
- พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๕๘๐
- วัชรธรรมสถาน ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- วัดฟ้าคราม (จิตตภาวนาราม) หมู่ ๕ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.๐๓๕-๒๕๔-๐๔๑ www.wattanen.org
- สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๒๔-๒๘๙๒ www.mahaeyong.org
- วัดทรงธรรมกัลยาณี ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
- วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.๐๒ - ๙๐๔-๖๑๐๑ ถึง ๒
- สำนักวิปัสสนาสอนทวี ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทรฯ (๐๓๘) ๕๔๑๔๐๕, ๘๔๘๒๙๔
- สำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย ถ.เพชรเกษม กม. 24 ครึ่ง จ.สมุทรสาคร โทรฯ ๐๒-๔๒๐๒๑๒๐
- วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ถ.มาลัยแมน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.๐๓๔-๒๐๔๒๗๔
- วัดท่าเสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๖๐
- สถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบ้านพาณิชย์กุล(กทม) www.banphanichkul.com/index.html

ภาคตะวันออก

- สวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี โทร. 0-2279-7838, 08-6780-4368
- สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3828-3766
- วัดญาณสังวราราม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐ โทร : ๐๓๘-๒๓๗๙๑๒, ๐๓๘-๒๓๘๓๖๙
- วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี โทร. ๐-๓๘๒๒-๓๔๓๑
- วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. ๐๓๘-๗๗๒-๑๓๒, ๐๓๘-๗๗๒-๙๔๔, ๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘
- วัดถ้ำยายปริก อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี www.wat-thamyaiprik.com/index.php
- ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- วัดพุทธนิมิตร (ภูค่าว) บ้านาสีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
- วัดอุดมมงคลคาคีรีเขต ต.บ้านโคก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
- วัดพระธาตุมหาชัย บ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทร. ๐-๔๒๕๘-๗๒๑๐
- วัดป่าสาละวัน ถนนสืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๓๔๑๑
- วัดวะภูแก้ว บ้านวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๔-๙๐๔๕
- วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
- วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) อ.เนินสูง จ.มุกดาหาร
- วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร. ๐-๑๖๑๑-๘๖๕๓
- วัดถ้ำผาปู่ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย โทร. ๐-๔๒๓๑-๑๓๓๔
- วัดป่าสัมนานุสรณ์ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
- วัดสระกำแพงใหญ่ บ้านสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทร. ๐-๔๕๙๖-๑๕๑๙
- วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโชบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
- วัดถ้ำพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
- วัดธรรมนิเวศวนาราม หมู่ ๔ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
- วัดป่าแก้วชุมพล ต.บ้านชุม อ.ส่างแดนดิน จ.สกลนคร
- วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๕๙๓ และ ๐-๔๒๗๓-๓๐๔๑
- วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรนานิคม จ.สกลนคร โทร. ๐-๔๒๗๗-๙๕๓๑
- วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๐-๔๔๕๑-๔๒๓๔
- วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาสะแง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
- วัดหินหมากเป้ง บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
- วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหมิ้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๒-๐๒๙๙
- วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู โทร. ๐-๔๒๓๑-๒๓๗๗
- วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. ๐-๔๒๒๔-๑๗๘๖
- วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
- วัดป่าภูก้อน เป็นวัดที่ตั้งระหว่างเขตรอยต่อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
- วัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) อ.หนองวัวชอ จ.อุดรธานี โทร. ๐-๗๘๕๓-๑๙๒๕
- วัดบูรพา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๒๔-๑๗๑๔
- วัดป่านานาชาติ บ้านบุ่งหวาย หมู่ 7 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- วัดสุปัฏนาราวรวิหาร จ.อุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๒๕-๔๖๓๙
- วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕๓๒-๒๗๒๙
- World peace valley เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา www.dokmaiban.com
- ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร ๐๘๕-๑๔๑๒๒๒๒ www.dokmaiban.com
- ส่วนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย www.dokmaiban.com

ภาคใต้

- วัดถ้ำเสือ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๐๕
- วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๐-๔๑๖๒
- สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี www.rosenini.com/suanmokkh/chaiya/
- สำนักปฏิบัติธรรมหินลาด-น้ำเค็ม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐-๗๗๔๒-๓๑๔๖

"Thank You" from 2 Members

ผบ.นภา:
 <TKS2 <TKS2

ธรรมะสวัสดี:
ขอบคุณนะค่ะ...[/b]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ