-:+:- ขอเรียนชี้แจงและกราบขออภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ห้างทองคุณฮั้ว(หล่อ) -:+:-

(1/9) > >>

-:+:- Champ -:+:-:
เนื่องจากผมรับทราบมาว่ามีลูกค้าบางท่านแสดงความเห็นไม่พอใจในบริการและนโยบายของห้างทองคุณฮั้ว(หล่อ)  ผมในฐานะผู้บริหารของห้างทองคุณฮั้ว(หล่อ)และเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆของทางห้าง จึงขอเรียนชี้แจงและกราบขออภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การรับคืนสินค้าของห้างนั้นผมมั่นใจว่าได้มีนโยบายที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทั้งยุติธรรมและไม่เอาเปรียบลูกค้ารวมถึงรักษาผลประโยชน์ของห้างตามความจำเป็น สินค้าในห้างแต่ละแผนกมีทั้งที่รับคืนได้และไม่สามารถรับคืนได้ด้วยเหตุผลทางการผลิตและการนำเข้า  การรับคืนสินค้าทางห้างมีเงื่อนไขเพียง 2 ข้อคือ “สินค้าที่มาคืนจะต้องมีสภาพสมบูรณ์” และ “สินค้าที่มาคืนต้องไม่เป็นสินค้าตกค้างเป็นระยะเวลานานจนเกินไป” โดยจะมีข้อยกเว้นคือ “หากสินค้านั้นมีสถาพไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดมาจากการผลิต เกิดจากความบกพร่องของทางห้าง และเกิดจากข้อตกลงที่ทางห้างมีต่อลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ”

“ทำไมทองคำขาว หรือทอง 18KT. ของทางห้างจึงไม่รับเปลี่ยนรับคืน จะรับซื้อคืนเป็นทองเก่าเท่านั้น” สาเหตุเพราะสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอิตาลี ซึ่งทางห้างก็ไม่สามารถส่งคืนทางผู้ผลิตได้เช่นกัน การส่งคืนสินค้านำเข้านั้นทำได้เพียงกรณีเดียวคือสินค้าที่มีปัญหาการผลิตจากโรงงานหรือสินค้าที่ส่งมาไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ” หากลูกค้านำมาคืน ทางห้างจะต้องเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลังเพื่อรอการหลอมละลายประจำปี ซึ่งจะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและขาดทุนค่าแรงและค่าสึกหรอและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าเป็นจำนวนมากต่อปี ทางห้างไม่อาจใช้วิธีอื่นเพื่อลดต้นทุนจากกรณีรับเปลี่ยนคืนได้ เช่นลดความบริสุทธิของทองคำลง (ตามปกติทองคำขาว หรือทอง 18KT. ที่มาจากอิตาลีแท้จะมีความบริสุทธิของเนื้อทองอยู่ที่ 75% จากทองคำ 999.9% แต่หากเป็นทองคำขาวหรือทอง 18KT. ที่ทำในประเทศจะเป็นทอง 75% จาก 96.5% หรืออาจต่ำกว่านั้นในบางผู้ผลิต) หรือนำเข้ามาเพียงบางส่วนเพื่อตัดต่อ (ซึ่งจะทำให้ความบริสุทธิและคุณสมบัติความคงทนของสีและความวาวสูญเสียไปในระยะเวลาอันสั้น) เพราะเป็นการขัดต่อปณิธานของบริษัทที่ต้องการนำเสนอเพียงสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพสูงเท่านั้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นทางห้างได้ยกเว้นให้ลูกค้าสามารถนำกลับมาเปลี่ยนในกรณีที่ต้องการความยาวมากขึ้นหรือสั้นลง ซึ่งทางห้างจะให้บริการโดยไม่มีการหักค่าเปลี่ยนแต่อย่างใด รวมถึงมีบริการเลเซอร์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“ทำไมพิ้งโกลด์ (นาก50%) ถึงรับคืนแต่ไม่คืนค่าแรง” สาเหตุเพราะนากเป็นโลหะที่เมื่อเกิดการขัดสีหรือตกแต่งแล้วจะมีค่าความสึกหรอสูงกว่าทองคำมาก การที่ลูกค้านำมาเปลี่ยนคืนทางห้างก็จะต้องนำไปผ่านกระบวนการตกแต่งใหม่เพื่อให้มีความสวยงามเหมือนเดิม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่มากรวมทั้งค่าสึกหรอที่เกิดจากการขัดเงาใหม่ ทางห้างจึงริบค่าแรงเพื่อนำมาชดเชยในส่วนนี้ ส่วน ”นาก 45% ของทางห้างยังรับคืนและคืนค่าแรงลูกค้าตามปกติ”

สำหรับแผนกอื่นๆรวมถึงทองรูปพรรณ 96.5% นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นคือ สินค้าที่นำกลับมาคืน แต่การดำเนินนโยบายของทางห้างนั้นเป็นไปตามลักษณะวัฒนธรรมจีน “สามารถยืดหยุ่นได้ตามแต่กรณีอันมีสาเหตุอันสมควรให้ยกเว้น” สินค้าที่รับคืนลูกค้ามาทางห้างจะต้องตรวจสอบและส่งซ่อมแซมทำความสะอาดก่อนนำออกขาย ทางห้างไม่มีนโยบายในการนำเอาทองเก่าที่รับจากลูกค้ามาชุบล้างใหม่เพื่อออกขาย ทองเก่าแม้จะอยู่ในสภาพดีทางห้างจะส่งไปหลอมสะกัดเป็นทองแท่งทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าสามารถตรวจสอบและยืนยันความจริงได้จากสินค้าที่วางสำแดงอยู่ในห้างการให้บริการของพนักงานห้าง จากที่ได้รับทราบว่ามีลูกค้าบางรายได้รับการให้บริการที่ไม่สุภาพเท่าที่ควรจากพนักงานของห้าง ทางห้างรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อความรู้สึกที่ลูกค้าได้รับ และกราบขออภัยอย่างจริงใจ การบริการของพนักงานเป็นหนึ่งในปณิธานของห้างทองคุณฮั้ว(หล่อ) ไม่ว่าพนักงานจะมีความขุ่นข้องใดๆจะไม่สามารถแสดงออกต่อลูกค้าได้ “จะต้องให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมเท่านั้น” ดังนั้นหากมีการละเมิดความรู้สึกของลูกค้าหรือให้บริการด้วยกิริยาไม่เหมาะสม ผมในฐานะผู้บริหารของห้างขอความกรุณาลูกค้าแจ้งมาที่ผมได้ทันที หากไม่สะดวกจะแจ้งในขณะนั้นลูกค้าสามารถโทรศัพท์แจ้งผมภายหลังได้ที่ 02-222-9534 ต่อสายถึงคุณแชมป์ ได้โดยตรงครับ ผมยินดีที่จะรับฟังและลงโทษพนักงานที่ให้บริการไม่สุภาพแก่ลูกค้าทันที

การค้าขายนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิด ความผิดพลาด ขึ้นได้อยู่เสมอ การที่ลูกค้านำไปบอกต่อกันหรือแสดงความเห็นในที่ลับนั้นไม่เป็นผลดีต่อทั้งลูกค้าและทางห้าง เพราะทางห้างจะไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงปัญหา และปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นการแจ้งต่อผู้บริหารห้างโดยตรงจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอย
หากมีความเห็นแนะนำสินค้าและการให้บริการของทางห้างทองคุณฮั้ว(หล่อ) ลูกค้าสามารถแจ้งต่อผู้บริหารได้โดยทาง www.khunhua.com

คุณแชมป์
ห้างทองคุณฮั้ว(หล่อ)
"Thank You" from 1 Member

tainuki:
เห็นไหม คุยกันไป คุยกันมา ก็มีสายตรงมาชี้แจง แบบนี้แหล่ะ จะเป็นการพัฒนาของธุรกิจค้าทอง

ขอบคุณสำหรับคำชี้แจงครับ

ก้วยยี้:
ผมไม่เคยซื้อขายกับ ห้างทองคุณฮั้ว แต่ก็ขอรับทราบข้อมูลไว้ก่อนนะครับ ไม่ช้าเราคงได้ค้าขายกันนะครับ... ;D

BABYGOLD:
 8) ยอมเยี่ยมเลยครับ ที่ออกมาชี้แจงรายละเอียด ค้าขายต้อง ใจเขา ใจเรา พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ถึงจะไปได้ตลอดรอดฝั่ง ลูกค้า ห้างทองคุณฮั้ว(หล่อ) ก็รับทราบและคุยกันให้เข้าใจกันนะครับ
โลกของเราจะได้มีความสุข และ สมดุลย์กัน

 :D :D :D

mr.bean:
เป็นอาเสี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับ ::)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป