เยี่ยมยามนครเวียงจันทน์ เบิ่งตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

(1/2) > >>

₡a$i₦o €Gold₦oMic:
เยี่ยมยามนครเวียงจันทน์ เบิ่งตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

โดย - สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)


เวียงจันทน์ หรือ เวียนเทียน (Vientiane) ในสำเนียงชาวตะวันตก เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งหมดของประเทศ ณ ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจน ตึกใหญ่ๆ ในอดีตได้รับการปรับปรุง ดูแลรักษา และก่อสร้างเพิ่มเติม บ้านเรือนสวยงามหลังใหญ่ในรูปแบบสไตล์สเปนมีให้เห็นหลากหลายควบคู่กับสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกิส (Sino-Portuguese) ถนนหนทางเริ่มมีการขยายและตัดใหม่เพิ่มเติม มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงไว้ด้วยวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตลอดจนธรรมชาติและความเป็นเมืองที่เงียบสงบ อันเป็นเสน่ห์ที่เรียบง่ายของเวียงจันทน์


 
 

ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับเวียงจันทน์


มนต์เสน่ห์ของประเทศลาวอาจมิใช่เพียงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีแบบดั้งเดิม หากแต่การแต่งกายยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่สำคัญของลาว ที่มีรายละเอียดสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวลาวโบราณแห่งลุ่มแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคงยึดรูปแบบการสวมใส่ผ้าซิ่นและเครื่องประดับเงินอย่างเข็มขัด สร้อยคอ กำไล ต่างหู เข้าชุดกันได้อย่างงดงาม


ตลาดเช้าถือเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของเวียงจันทน์มากว่า 20 ปี รูปแบบเครื่องประดับที่วางขายในตลาดเช้าส่วนใหญ่ เป็นเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับเพชร และเครื่องประดับพลอย รวมทั้งพลอยร่วง เงินแท่ง และแผ่นทองคำ 99% ที่นิยมนำมาสลักชื่อกัน ชาวลาวนิยมสวมใส่เครื่องประดับต่างๆ ตามแต่โอกาสที่เหมาะสม ส่วนใหญ่นิยมสวมใส่เครื่องประดับเงินในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องประดับที่เหมาะกับชุดแต่งกายประจำชาติลาวเป็นอย่างมาก รองลงมาคือ เครื่องประดับทองคำ 24 กะรัต ซึ่งนิยมทั้งเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจำวันและเพื่อการออม ส่วนในโอกาสร่วมงานสังสรรค์ต่างๆ ชาวลาวจะนิยมสวมใส่เครื่องประดับอัญมณี โดยเฉพาะเครื่องประดับเพชร โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเครื่องประดับ อาทิ ทองคำ เงิน เพชร และพลอยบางส่วนมาจากภายในประเทศลาว และบางส่วนนำเข้าทั้งจากไทย สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม และรัสเซีย เป็นต้น
บรรยากาศร้านค้าอัญมณีในตลาดเช้า


เครื่องประดับทองคำ ส่วนใหญ่เป็นทองคำ 98-99% ออกสีเหลืองอมส้มงดงามอร่ามตา มีลวดลายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีความประณีตสวยงาม ดังรูปแบบดั้งเดิมของเวียงจันทน์ที่เรียกว่า “ลายเมืองหลวง” ซึ่งชาวเวียงจันทน์ถือว่าเป็นลายของเจ้ามหาชีวิต หรือพระเจ้าแผ่นดินของลาวนั่นเอง ราคาขายเครื่องประดับทองคำจะอยู่ที่บาทละประมาณ 3,180,000 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทย 11,500 บาท โดยทองคำที่ใช้นำมาขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะต้องซื้อจากธนาคารแห่งชาติลาวเท่านั้น
ชุดเครื่องประดับทองคำลายเมืองหลวง


เครื่องประดับเงิน ส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นเครื่องประดับเงินล้วน ประกอบด้วยเนื้อเงิน 92.5% มีลวดลายงดงามแบบลาวแท้ อาทิ ลายเมืองหลวง ลายฉลุ และบางชิ้นงานอาจมีการลงยา หรือประดับด้วยมาร์คาไซต์ (Marcasite) โดยเครื่องประดับเงินส่วนใหญ่ที่ชาวลาวนิยม คือ สร้อยคอ กำไลข้อมือ เข็มขัด และต่างหู ซึ่งราคาของเครื่องประดับเงินจะคิดตามจำนวนน้ำหนักเป็นกรัม ราคากรัมละประมาณ 25-30 บาท แต่เครื่องประดับเงินบางชิ้น อาทิ กำไลข้อมือ จะขายตามราคาที่ตั้งไว้เฉพาะขึ้นอยู่กับแต่ละร้าน ทั้งนี้ผู้ประกอบการชาวลาวจะต้องซื้อเงินแท่งที่จะนำมาทำเป็นเครื่องประดับเงินจากธนาคารแห่งชาติลาวเช่นกัน


เครื่องประดับเพชร มีการออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่ส่องประกายแวววาวเจิดจรัส ประเภทของเครื่องประดับเพชรส่วนมากมักจะเป็นสร้อยเพชร จี้เพชร และแหวนเพชรที่ประดับอยู่บนตัวเรือนทองคำ หรือทองขาว ซึ่งเพชรที่ใช้ในการตกแต่งเครื่องประดับส่วนใหญ่จะนำเข้าจากเบลเยียม ในขณะที่บางส่วนก็นำเข้าจากรัสเซีย


เครื่องประดับพลอย มีรูปแบบแตกต่างไปตามสไตล์ของแต่ละร้าน ทั้งที่เป็นชุดเครื่องประดับและเครื่องประดับแฟชั่น ซึ่งวัตถุดิบพลอยที่นำมาใช้ส่วนใหญ่นำมาจากแหล่งพลอยเขตห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ในประเทศลาว อาทิ โกเมน ไพลิน มรกต และนิล นอกจากนี้ยังนำเข้าพลอยชนิดอื่น เช่น บุษราคัมจากไทย ทับทิมจากพม่า และพลอยชนิดอื่นจากสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น เพื่อมาเจียระไนและตกแต่งบนตัวเรือนเครื่องประดับ


จากอารยธรรมล้านช้างจวบจนปัจจุบัน รูปแบบอัญมณีและเครื่องประดับลาวยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ด้วยการรังสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับได้อย่างวิจิตรสวยงาม และยังสะท้อนถึงความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาวลาวที่สืบทอดต่อกันมาได้อย่างสมบูรณ์


ปัจจุบันลาวถือเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอุดมไปด้วยวัตถุดิบพลอยสีและโลหะมีค่าจำนวนมหาศาล หากเพียงแต่ยังไม่ได้มีการสำรวจและนำมาใช้อย่างเต็มที่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ลาวมีศักยภาพทางด้านวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะใช้ประโยชน์จากมิตรภาพความสัมพันธ์ที่กระชับแนบแน่นระหว่างไทย-ลาว ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการใช้วัตถุดิบพลอยสีจากลาว อาทิ โกเมน ไพลิน มรกต และนิล โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถในการออกแบบ และการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้แก่ผู้ประกอบการชาวลาว เพื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมค้นหาประกายซึ่งคงความอมตะชั่วนิจนิรันดร์ได้ใน “เปิดโลกอัญมณีกับ GIT ตอนที่ 3 เพชร ประกายที่ไม่มีวันดับ” เดือน เม.ย. เป็นเดือนแห่งเพชร ท่านจะได้รู้ว่า ทำไมเพชรจึงเป็นอัญมณีที่แข็งแกร่งที่สุดและบอบบางที่สุดเช่นกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหาคำตอบครั้งนี้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-5470 ต่อ 23 วันพฤหัสบดีที่ 10 เม.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี "Thank You" from 1 Member

จัมโบ้:
แทงเฮียไซย์ค่ะ :D :D :D

DD and MM:
 ;D ;D ;D ;D ;D


 อ่านจบแระ เยี่ยมๆ ขอบคุณ  :D :D :D

เฮง เฮง:
กระทู้โดนใจ แม่หญิงลาว สาวมรดกโลกในเวบจังเลย  ::)

mr.bean:
เคยไปเที่ยวหลวงพระบางเลยได้มีโอกาสแวะไปชมร้านทองที่นั่น   ความปราณีตในการทำสู้บ้านเรายังไม่ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป