"อียู" คืออะไร"

(1/4) > >>

GOLDCUP:
"อียู" คืออะไร"
 “สหภาพยุโรป” หรือ “อียู” เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยรัฐในยุโรป 27 รัฐ ก่อตั้งโดยสนธิสัญญาสหภาพยุโรป (สนธิสัญญามาสทริกต์) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

แม้ “อียู” จะเป็นการรวมกลุ่มของรัฐ แต่โครงสร้างนั้นมีลักษณะ “เหนือชาติ” เพราะบรรดาประเทศสมาชิกต่าง ๆ ไม่ได้เพียงมารวมตัวกันเท่านั้น หากแต่ยังร่วมกันสร้างสรรค์สถาบันหรือหน่วยงานภายใน ซึ่งมีอำนาจเหนือรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ อันประกอบไปด้วย “รัฐสภายุโรป คณะมนตรี คณะกรรมาธิการ และศาลยุติธรรม”

“สภายุโรป” ภารกิจหลักจะเป็นการร่วมตัดสินใจกับคณะมนตรีในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาร่างกฎหมายของสหภาพ การอนุมัติงบประมาณของ “อียู” ให้การรับรองความตกลงระหว่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือการให้การรับรองผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการยุโรป

“คณะมนตรียุโรป” เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติและด้านการตัดสินใจชี้ขาดของ “อียู” โดยจะประสานงานกับรัฐสภาในการพิจารณาร่างกฎหมาย นอกจากนั้นยังเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน รวมถึงภารกิจเกี่ยวกับการเปิดเสรีสินค้า บริการ เงินทุน

“คณะกรรมาธิการยุโรป” ภารกิจหลักคือการเสนอร่างกฎหมาย นอกจากนั้นยังดูแลการบริหารงบประมาณของ “อียู” ด้วย

“ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป” หน้าที่หลักคือการบังคับใช้และการตีความกฎหมายเพื่อพิจารณาและชี้ขาดว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปได้รับการปรับใช้เหมือนกันในทุกประเทศสมาชิกหรือไม่ ".

http://dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?ColumnId=44974&NewsType=2&Template=1"Thank You" from 1 Member

M@Ds Evil:
"อียู" ก็คือ
อี มรึง
ยู มรึง
สรุป คือ มรึงมรึง
 ;D ;D ;D

อาวเอี้ยงฮง (Return):
ผมก้อเข้าใจว่า เป็นคำเรียกขานแบบไม่สุภาพของเพื่อน ๆ ที่สนิทกันว่า อี ยู หรือ นังยู อะไรปานนี้ ;D

₡a$i₦o €Gold₦oMic:
แทงเฮียถ้วยฟูครับ

มันมีการศึกษาวิชาว่าด้วย EU ศึกษาของจุฬาเดี๋ยวเอามาเล่าครับไปขุดมาก่อน

 ;D ;D ;D ;D ;D

@ อิก คิว ซัง @:
อ้างจาก: Mad Dog ที่ 30 สิงหาคม 2007, 08:46:57

"อียู" ก็คือ
อี มรึง
ยู มรึง
สรุป คือ มรึงมรึง
 ;D ;D ;D

:o :o ;D ;D ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป